Wyszukiwanie

 

M S Z E   Ś W I Ę T E 

 

za śp. Czesławę Wrona

 

odprawiane - poza parafią - jako Gregorianka

przez ks. Tomasza Bazułę

 

 

 

 

1.    1.  z int. Kuzynki męża Zofii Rzucidło

2.       2.  z int. Anny i Jerzego Nowaków z Małej

3.    3. z int. Rodziny Parysów z Gumnisk

4.    4. z int. Siostry Genowefy Drozd z Małej z rodziną

5.    5. z int. Chrześnika Stanisława Drozda z żoną i dziećmi

6.       6. z int. Mieczysława i Bożeny Drozd z rodziną z Gumnisk

7.    7. z int. Janiny Drozd z rodziną z Małej

8.       8. z int. Danuty i Janusza Napora z rodziną z Dębicy

9.    9z int. Haliny i Adama Fulara z rodziną

10.  10. z int. Rodziny Stryczków i Wojnarowskich

11.  11. z int. Prac. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy

12.  12. z int. Prac. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy

13.  13. z int. Prac. Żłobka Miejskiego w Dębicy

14.  14. z int. Teresy i Wiesława Michoń z rodziną

15.  15. z int. Marii Donatowej z Dębicy

16.  16. z int. Rodzin: Różańskich i Mazurów

17.  17. z int. Rodzin: Kluków i Depta

18.  18. z int. Anny i Józefa Cyganów z Gumnisk

19.  19. z int. Agaty i Krzysztofa Krupa z Gumnisk

20. 20. z int. Chrześnicy Bożeny Kędzior

21.  21. z int. Rodziny Lorków z Gumnisk

22. 22. z int. Kolegów synów z Firmy Iglocar

23. 23. z int. Kolegów synów z Firmy Iglocar

24.  24. z int. Kolegów synów z Firmy Iglocar

25. 25. z int. Kolegów synów z Firmy Iglocar

26. 26. z int. Kolegów synów z Firmy Iglocar

27. 27. z int. Siostrzenic: Ireny i Barbary

28.  28. z int. Marii i Janusza Wojtuła z rodziną z Łęk Dolnych

29.  29. z int. Koleżanek synowej Ewy z NZOZ „Gumniska”

30.   30. z int. Koleżanek synowej Ewy z NZOZ „Gumniska”

 

M S Z E   Ś W I Ę T E 

 

za śp. Kazimierza Szkutaka

 

odprawiane - poza parafią - jako Gregorianka

przez ks. Tomasza Bazułę

 

1.    . 1. z int. Jana i Krystyny Grzyb z Kozłowa

2.      2. z int. Władysława i Doroty Stasiowskich z Kozłowa

3.      3. z int. Rodziny Garbulińskich z Jasła

4.      4. z int. Chrześniaka Mateusza

5.      5. z int. Brata Stanisława Szkutaka

6.      6. z int. Alicji, Roberta, Kasi i Karola Puzon

7.      7. z int. Koleżanek córki Agnieszki

8.      8. z int. Kolegi Grzegorza Grabowskiego z USA

9.      9. z int. Rodziny Placków z Pilzna

10.  10. z int. Rodziny Łymów

11.  11. z int. Sąsiadów Steców z Janowca

12.  12. z int. Barbary i Mariusza Bajor z Janowca

13.  13. z int. Siostrzenicy Małgorzaty i Zbigniewa Siembab z rodziną

14.  14. z int. Swatów Orkiszów z Kozłowa

15.  15. z int. Doroty i Mariusza Stefan

16.  16. z int. Patrycji i Huberta Hendzel

17.  17. z int. Agnieszki i Krzysztofa Ziębów

18.  18. z int. Agaty i Dariusza Rolle

19.  19. z int. Rodziny Gałuszków ze Skrzyszowa

220.  20. z int. Patryka Czecha z rodzicami

21.  21. z int. Kolegi Stanisława Małozięć z rodziną

22.  22. z int. Andrzeja Orkisza z rodziną

23.  23. z int. Dominika Orkisza z rodziną

24.  24. z int. Rodziny Kuligów z Kozłowa

25.  25. z int. Pracowników GOPS w Radomyślu Wielkim

26.  26. z int. Leszka i Małgorzaty Szkutak

27.  27. z int. Agnieszki i Marcina Pabian z Janowca

28.  28. z int. Koleżanek z pracy córki Joanny

29.  29. z int. Renaty i Tadeusza Szkutak

30   30 z int. Pracownic z Firmy MDK

 

12/06/2017

poniedziałek

 

 

/poza parafią/ + Czesławy Wrona z int. uczestników pogrzebu                x. Kan.

 

06:30

+ Mariana Kawalca z int. rodz. Wójcików z Góry Motycznej

 

06:30

+ Katarzyny Szymaszek z int. chrześnika Piotra z rodziną

 

18:00

+ Józefa Kubasa z int. kolegi Bolesława

13/06/2017

wtorek

 

 

/poza parafią/ + Czesławy Wrona z int. uczestników pogrzebu                x. Kan.

 

 

/poza parafią/ + Bronisławy Stachura z int. Jadwigi i Zbigniewa Gancarza

 

06:30

+ Katarzyny Szymaszek z int. Anny i Pawła Podrazy

14/06/2017

środa

 

 

/poza parafią/ + Katarzyny Szymaszek z int. uczestników pogrzebu          x. Kan.

 

06:30

+ Kazimiery Ciaciek z int. Stefanii i Bronisława Lachów

 

06:30

+ Czesława Marcińca z int. Stanisława i Marii Mastej z rodziną

 

18:00

+ Karoliny i Franciszka Dziadowców

 

18:00

+ Mariana Kawalca z int. wnuków ze Straszęcina z rodzinami

15/06/2017

czwartek

 

 

/poza parafią/ + Katarzyny Szymaszek z int. uczestników pogrzebu        x. Kan.

 

08:00

Za parafian

 

08:00

+ Kazimiery Ciaciek z int. prac. magazynu  firmy"Dakol"

 

10:30

Z Róży p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus z prośbą o szczęśliwe zbiory i zachowanie od klęsk żywiołowych

 

16:00

+ Bronisławy Stachura z int. syna Stanisława z żoną

16/06/2017

piątek

 

 

/poza parafią/ + Mariana Kawalca z int. uczestników pogrzebu              x. Kan.

 

06:30

+ Bronisławy Stachura z int. rodz. Rusinów

 

06:30

+ Elżbiety Bała z int. Czesławy Szymaszek

 

18:00

+ Czesława Marcińca z int. Prezesa firmy "Tabor" Mariana Dybowskiego z żoną

 

18:00

+ Mariana Kawalca z int. Wójta i prac. Urzędu Gminy w Żyrakowie

17/06/2017

sobota

 

 

/poza parafią/ + Mariana Kawalca z int. uczestników pogrzebu               x. Kan.

 

06:30

+ Stanisława Bały w 8 r. śm. oraz + Elżbiety Bała w 1 r. śm.

 

18:00

+ Jana Kopali

 

18:00

+ Kazimiery Ciaciek z int. sąsiadów Słoninów

18/06/2017

niedziela

 

 

/poza parafią/ + Zofii Balasa z int. uczestników pogrzebu                         x. Kan.

 

08:00

W intencji Magdaleny z okazji 18-tych urodzin: z podziękowaniem za wszelkie ptrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę bł. Karoliny i Matki Bożej w dorosłym życiu z int. rodziców, rodzeństwa i dziadków

 

08:00

+ Czesławy Wrona w 30 dz. po śm.

 

10:30

Za parafian

 

16:00

+ Jana i Anny Knychów z okazji 18 r. śm. Anny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/06/2017

poniedziałek

 

 

/poza parafią/ + Zofii Balasa z int. uczestników pogrzebu                   x. Kan.

 

06:30

+ Bogusławy Białek z okazji 8 r. śm. z int. męża i dzieci

 

06:30

+ Kazimiery Ciaciek z int. Romana i Krystyny Wielgockich

 

18:00

+ Heleny Zaucha z int. męża

20/06/2017

wtorek

 

 

/poza parafią/ + Zofii Balasa z int. uczestników pogrzebu                    x. Kan.

 

 

/poza parafią/ + Elżbiety Bała z int. Genowefy i Agaty z rodzinami

 

06:30

+ Stanisława i Bronisławy Stasik z okazji 29 r. śm. Bronisławy

 

18:00

+ Katarzyny Szymaszek z int. chrześnika Krzysztofa Gąsiora z rodziną

21/06/2017

środa

 

 

/poza parafią/ + Zofii Balasa z int. uczestników pogrzebu                    x. Kan.

 

06:30

+ Władysława i Janiny Kmiecik

 

06:30

+ Bronisławy Stachura z int. wnuka Damiana

 

18:00

+ Tadeusza Dziadowca w 7 r. śm.

 

18:00

+ Kazimiery Ciaciek z int. Marty z rodziną

22/06/2017

czwartek

 

 

/poza parafią/ + Zofii Balasa z int. uczestników pogrzebu                    x. Kan.

 

06:30

+ Wacława Szymony w 3 r. śm. z int. żony z dziećmi i wnukami

 

06:30

+ Kazimierza Szkutaka w 30 dz. po śm. z int. żony

 

18:00

+ Czesława Marcińca z int. koleżanek i kolegów córki Danuty

23/06/2017

piątek

 

 

/poza parafią/ + Edwarda Lubery z int. uczestników pogrzebu             x. Kan.

 

06:30

+ Jana Saka z okazji imienin

 

08:00

Za parafian

 

18:00

Z okazji imienin Ks. Kanonika Jana Chajca z prośbą o powrót do zdrowia i potrzzebne łaski w zmaganiu się z chorobą oraz nieustającą opiekę Matki Najświętszej i św. Patrona z int. Rady Duszpasterskiej

24/06/2017

sobota

 

 

/poza parafią/ + Edwarda Lubery z int. uczestników pogrzebu            x. Kan.

 

06:30

+ Jana Gaja i Jana Mierzwy z okazji imienin

 

06:30

+ Franciszka i Stanisławy Kurdziołek z okazji 12 r. śm. Stanisławy

25/06/2017

niedziela

 

 

/poza parafią/ + Edwarda Lubery z int. uczestników pogrzebu            x. Kan.

 

08:00

+ Wiktora Bystrka w 30 dz. po śm.

 

08:00

+ Kazimiery Ciaciek z int. Tomasza Żaka z rodziną

 

10:30

+ Heleny Kalita w 3 r. śm. z int. męża

 

16:00

+ Zofii i Józefa Strojków w 35 r. śm. Zofii oraz zmarłych z tej rodziny z int. córki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Dzisiaj jest

niedziela,
25 czerwca 2017

(176. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły Rok A, I Dwunasta Niedz

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
104585