Wyszukiwanie

M S Z E   Ś W I Ę T E 

 

za śp. Andrzeja Krzystyniaka

odprawiane przez ks. Tomasza Bazułę jako Gregorianka

 

październik

 

 

1.     Z int. Marzeny i Tadeusza Piątków z Wiewiórki

2.     Z int. kolegi z klasy Stanisława Kani

3.     Z int. Piotra i Pawła Duma

4.      Z int. Anny i Huberta Wójcik z dziećmi

5.     Z int. koleżanek córki Justyny

6.     Z int. Jolanty i Kazimierza Rynkar z córką

7.     Z int. rodz. Zbochów

8.     Z int. Danuty i Leszka Klabacha

9.     Z int. Doroty i Czesława Poproch z rodziną

10.    Z int. Łukasza i Wiolety Poproch

11.    Z int. przyjaciół Asi i Justyny

12.    Z int. Iwony i Piotra Kieta

13.    Z int koleżanek z pracy córki Joanny

14.    Z int. Mateusza Małozięć z rodziną

15.    Z int. Przemysława Małozięć

16.    Z int. Marcina Małozięć z rodziną

17.    Z int. Marii i Zdzisława Mitan

18.    Z int. Danuty i Piotra Małozięć

19.    Z int. Włodzimierza i Elżbiety Trojan z dziećmi

20.    Z int. rodz. Kiziorów z Żyrakowa

21.    z int. uczestników pogrzebu

22.    z int. uczestników pogrzebu

23.    z int. uczestników pogrzebu

24.    z int. uczestników pogrzebu

25.    z int. uczestników pogrzebu

26.    z int. uczestników pogrzebu

27.    z int. uczestników pogrzebu

28.    z int. uczestników pogrzebu

29.    z int. uczestników pogrzebu

30.    z int. uczestników pogrzebu

M S Z E   Ś W I Ę T E 

 

za śp. Piotra Kopalę

 

odprawiane przez ks. Mariana Hyjka jako


Gregorianka

 

16 październik do 14 listopad 2018 r.

 

 

1.      z int. pracowników Carrefour

2.      z int. pracowników Carrefour

3.      z int. Cecylii Jaksan

4.      z int. Jerzego Jaksana

5.      z int. Barbary i Marka Kipa

6.      z int. Marzeny i Adama Królikowskich

7.      z int. rodziny Pomanów ze Stobiernej

8.      z int. rodziny Gębalów z Tarnowa

9.      z int. Renaty i Wiesława Kipa z rodziną

10.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

11.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

12.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

13.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

14.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

15.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

16.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

17.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

18.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

19.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

20.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

21.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

22.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

23.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

24.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

25.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

26.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

27.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

28.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

29.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

30.  z int. koleżanek i kolegów z pracy

M S Z E   Ś W I Ę T E 

 

Gregoriańskie

 

za śp. Stanisławę  Kaczor

będą odprawiane przez ks. Tomasza Bazułę

 

1 – 30 Listopad

 

12/11/2018

poniedziałek

 

06:30

+ Edwarda Zatora w 40 r. śm.

 

06:30

+ Czesławy Wrona  z int. rodz. Bielawów z Nagoszyna

 

17:00

+ Kazimierza Szkutaka z int. Waldemara i Grażyny Szkutaków

13/11/2018

wtorek

 

 

/poza parafią/ + Janusza Dumy z int. Barbary i Waldemara Gąsiorów

 

06:30

+ Stanisława Szuby z okazji urodzin i imienin z int. żony i dzieci

14/11/2018

środa

 

06:30

+ Antoniny i Antoniego Sitków oraz zmarłych z rodziny

 

17:00

+ Tadeusza, Marii i Piotra Ostrowskich

 

17:00

+ Stanisława Czaji z int rodz. Medygrałów

15/11/2018

czwartek

 

06:30

Bolesława i Jana Maciągów w 20 r. śm. Jana

 

06:30

+ Stefanii Duma z int. koleżanek ze Stowarzyszenia "Razem w przyszłość"
z Woli Żyrakowskiej

16/11/2018

piątek

 

06:30

+ Marii Szalwa w 12 r. śm.

 

17:00

W int. Pielgrzymów do Zawady

 

17:00

+ Kazimierza Szkutaka z int. Marii i Edwarda Kobosów

17/11/2018

sobota

 

06:30

+ Józefy, Anny, Wiktorii i Józefa Depów

 

06:30

+ Romana i Jana Buczyńskich z okazji i imienin Romana z int. żony Wiesławy z rodziną

18/11/2018

niedziela

 

08:00

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla członkiń Róży bł. Karoliny i o radość wieczną dla Bogusławy Białek

 

08:00

Za parafian

 

10:30

W 50-tą rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez Franciszka i Marię
z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą

 

16:00

+ Wiktora Bystrka z int. kolegów i koleżanek  z OSP w Woli Żyrakowskiej