Wyszukiwanie

Różaniec - z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa - to sposób na życie.

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki - całe nasze - życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna - Jezusa.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut... To jedyne 25 minut z 1440 - które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z pięciu Tajemnic:

Radosna (odmawiana w poniedziałek i sobotę)

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Światła (odmawiana w czwartek)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

Bolesna (odmawiana we wtorek i piątek)

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Ukoronowanie koroną z cierni.
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
5. Śmierć na krzyżu.

Chwalebna (odmawiana w środę i niedzielę)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Maryi.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.

Pozdrowienie anielskie
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.

Prośba Maryi
Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej formie.

Skuteczna broń
Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce z herezją albingensów. Legenda głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał tę herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów i modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owoców. Wówczas objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by nie tylko głosił kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał wraz ze słuchaczami treści zawarte w głoszonych naukach.

Tajemnice różańcowe
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche (1428-1475). On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. (Dopiero po pięciu wiekach Papież Jan Paweł II wprowadził zmiany w różancu, dodając do tajemnicy radosnej, bolesnej i chwalebnej tajemnicę światła. Uczynił to w październiku 2002 r. ogłaszając Rok Różańca.) Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się znana w całym Kościele.

Święto Matki Bożej Różańcowej
Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary. Jednym z przykładów skuteczności tej modlitwy była zwycięska bitwa morska pod Lepanto w 1571 roku. Zwycięska bitwa zatrzymała inwazję muzułmanów na Europę. W dowód wdzięczności Wenecjanie nowowybudowanej kaplicy dziękczynnej napisali: „Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit”, „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo”. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

Październik miesiącem różańca
Papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Rożańcowej na cały Kościół. W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca świętego módl się za nami”.

Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja. W swoich objawienia w Lourdes, Fatimie i w polskim Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.

I

 Róża p.w. św. Anny

 

ŚWIĘTO - 26 LIPIEC

 

 

1.      Ślęzak Helena – Zelatorka

2.      Borsuk Stanisława

3.      Dobranowska Halina

4.      Durał Maria

5.      Dziurgot Maria

6.      Dziurgot Stanisława

7.      Furmanek Janina

8.      Łączak Irena

9.      Łączak Teresa

10.        Muciek Zofia

11.        Niedzielska Janina

12.        Osora Renata

13.        Pośpiech Irena

14.        Prucnal Bronisława

15.        Serafin Bronisława

16.        Stelmach Bronisława

17.        Stelmach Władysława

18.        Trojan Zofia

19.        Wójcik Halina

20.        Żabicka Czesława

 

 

II

 

 RÓŻA p.w.   Cecylii

Święto 22 listopada

 

1. Bajda Cecylia

2. Sujdak Genowefa

3. Knych Alina

4. Piękoś Monika - Zelatorka  

5. Koziara Maria

6. Koziara Zofia

7. Koziara Irena

8. Zając Krystyna

9. Słąba Weronika

10.  Lis Janina

11.  Kawalec Janina

12.  Drobot Maria

13.  Tylec Renata

14.  Moskal Joanna

15.  Wodzień Józefa

16.  Sak Maria

17.  Sak Kazimiera

18.  Serafin Maria

19.  Woźniczko Halina

20.  Kucharska Agnieszka

 

  

III

 RÓŻA p.w.   Królowej Różańca Świętego

Święto 7 październik

 

1. ?? - Zelatorka

2. Trojan Stefania

3. Paszek Barbara

4. Kucaba Elżbieta

5. Kania Maria

6. Wójcik Maria

7. Wójcik Irena

8. Książek Regina

9. Grabowska Janina

10.  Zawiślak Zofia

11.  Miśkiewicz Łucja

12.  Stachura Bronisława

13.  Kukla Zofia

14.  Wójcik Maria

15.  Ciemiorek Julia

16.  Gładowska Elżbieta

17.  Ciemiorek Zofia

18.  Skrzek Dorota

19.  Smaś Halina

20.  …………….

 

 

IV

RÓŻA p.w.   Karoliny

Święto 18 listopad

  

1. Kujawska Jolanta - Zelatorka

2. Mierzwa Małgorzata - Z-ca Zelatora

3. Grzyb Lucyna

4. Siarkowska Katarzyna

5. Białek Bogusława

6. Klisiewicz Maria

7. Paleczny Bernadetta

8. Koza Zofia

9. Poproch Janina

10.  Wodzien Stanisława

11.  Wodzień Lucyna

12.  Wodzień Celina

13.  Kopala Maria

14.  Kopala Bernadetta

15.  Kopala Zuzanna

16.  Kopala Maria

17.  Kopala Maria

18.  Kopala Renata

19.  Szczędor Maria

20.  Rokita Małgorzata

 

V

RÓŻA p.w.   Agaty 

Święto  5 luty

 

1. Mierzwa Czesława - Zelatorka

2. Zielinska Józefa

3. Koza Janina

4. Skwira Renata

5. Lipa Agata

6. Dul Cecylia

7. Ćwik Adela

8. Medrygał Bolesława

9. Czaja Dominika

10.  Staroń Barbara

11.  Czerwiec Elżbieta

12.  Mróz Halina

13.  Cichowska Stanisława

14.  Szalwa Irena

15.  Kalita Katarzyna

16.  Gąsior Zuzanna

17.  Kubek Maria

18.  Augustyn Dorota

19.  Kudroń Kazimiera

20.  Wójcik Czesława

 

VI

 RÓŻA p.w.   Jadwiga Królowa

 Święto  17 lipca

 

1. Chwiej Stanisława - Zelatorka

2. Kaczor Krystyna

3. Wójcik Stefania

4. Moskal Stanisława

5. Moskal Elżbieta

6. Bieniasz Czesława

7. Koza Zofia

8. Pryga Halina

9. Bochenek Lucyna

10.  Kędzior Zofia

11.  Orkisz Beata

12.  Osak Barbara

13.  Drobot Maria

14.  Ciurkot Maria

15.  Kurcz Danuta

16.  Dudek Krystyna

17.  Ciurkot Agata

18.  Szalwa Urszula

19.  Bury Zuzanna

20.  Szuba Krystyna

  

  

VII

 RÓŻA p.w.   Michała Archanioła

 Święto  29 września

 

1. Zakulec Teresa - Zelatorka

2. Gnyla Maria

3. Franczak Zofia

4. Pasińska Helena

5. Chęciek Zofia

6. Orkisz Alicja

7. Orkisz Teresa

8. Szkutak Zofia

9. Kędzior Anna

10.  Dziurgot Maria

11.  Czaja Mariola

12.  Szymaszek Janina

13.  Świerk Stanisława

14.  Klich Anna

15.  Stachnik Cecylia

16.  Stachowicz Anna

17.  Żurek Krystyna

18.  Szymona Helena

19.  Bród Halina

20.  Florka Teresa

 

  

VIII

RÓŻA p.w.   Kingi

 Święto  24 lipiec

 

1. Ciaciek Kazimiera - Zelatorka

2. Bonarek Krystyna

3. Serafin Anna

4. Czaja Maria

5. Wrona Czesława

6. Lach Stefania

7. Wielgocka Krystyna

8. Piecuch Lucyna

9. Zaucha Zofia

10.  Grygiel Agnieszka

11.  Borer Teresa

12.  Dziadowiec Mieczysława

13.  Siwiak Józefa

14.  Kuszowska Maria

15.  Nowak Jadwiga

16.  Nowak Lucyna

17.  Kurczyk Zofia

18.  Cielec Elżbieta

19.  Słonina Emilia

20.  Mierzwa Stanisława

  

  

IX

 RÓŻA p.w.   Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Święto  27 czerwca

 

1. Ostrowska Julia - Zelatorka

2. Jaszcz Bernadetta

3. Kalita Barbara

4. Kania Teresa

5. Kolbusz Zofia

6. Kołodziej Anna

7. Mazur Stefania

8. Moskal Teresa

9. Pasieka Czesława

10.  Pleban Bernadetta

11.  Pluta Irena

12.  Podgórska Maria

13.  Pych Cecylia

14.  Sak Janina

15.  Skowron Agnieszka

16.  Skowron Krystyna

17.  Szuba Stefania

18.  Wałęga Janina

19.  Węgrzyn Bernadeta

20.  Zielińska Anna

  

  

X

 

RÓŻA p.w.   Elżbiety Węgierskiej

Święto  17 listopada

  

1. Światowiec Elżbieta - Zelatorka

2. Bała Elżbieta

3. Bieniasz Aleksandra

4. Buczyńska Wiesława

5. Belcarz Anna

6. Dziurgot Zofia

7. Dziurgot Renata

8. Dziurgot Grażyna

9. Ćwik Zofia

10.  Kalita Helena

11.  Mucha Alicja

12.  Wadas Marta

13.  Nowak Maria

14.  Szymona Grażyna

15.  Sroka Bogusława

16.  Światowiec Bogusława

17.  Sak Zuzanna

18.  Kuraś Zuzanna

19.  Gruszka Maria

20.  Moskal Władysława

  

XI

 

 RÓŻA p.w.   Barbary

 Święto  4 grudnia

 

1. Grzyb Barbara - Zelatorka

2. Wójcik Helena - Zastępca

3. Lichoń Irena

4. Rokita Karolina

5. Płodzień Teresa

6. Fiołek Mirosława

7. Setera Bernarda

8. Sujdak Stanisława

9. Buczyńska Cecylia

10.  Sędłak Dorota

11.  Wiktor Urszula

12.  Węgrzyn Marta

13.  Wójcik Danuta

14.  Wójcik Helena

15.  Światowiec Lidia

16.  Pastuła Grażyna

17.  Wodzień Zuzanna

18.  Patla Marcelia

19.  Matejek Bronisława

20.  Kramarz Marta

  

XII

 

 RÓŻA p.w.   Urszuli Ledóchowskiej

 Święto  29 maj

  

1. Rokita Urszula - Zelatorka

2. Bielatowicz Barbara - Zastępca

3. Mierzwa Władysława

4. Kurdziołek Józefa

5. Gajos Danuta

6. Rutyna Irena

7. Lis Jolanta

8. Mierzwa Zofia

9. Sikora Krystyna

10.  Krzystyniak Jadwiga

11.  Mróz Lucyna

12.  Pasieka Agata

13.  Jasinska Elżbieta

14.  Niwa Małgorzata

15.  Kamińska Urszula

16.  Kramarz Stanisława

17.  Lipa Lucyna

18.  Świętoń Małgorzata

19.  Wilk Dorota

20.  Rokita Dorota

  

 

                                                                                                                                   XIII

 

 RÓŻA p.w.   Faustyny Kowalskiej

 Święto  5 październik

  

1. Zawojowska Stanisława - Zelatorka

2. Polniaszek Maria 

3. Buczyńska Maria

4. Koziara Zofia

5. Ferenc Stanisława

6. Ligęska Lucyna

7. Zawojowska Lucyna

8. Książek Janina

9. Gąsior Władysława

10.  Kobylarz Dorota

11.  Madura Bożena

12.  Kuroś Anna

13.  Gil Danuta

14.  Kalita Danuta

15.  Wójcik Anna

16.  Stręk Halina

17.  Pasieka Stanisława

18.  Węgrzyn Helena

19.  Kramarz Maria

20.  Bonarek Zofia

  

XIV

 

 RÓŻA p.w.   Anieli Salawy

 Święto  9 wrzesień

  

1. Depa Zofia - Zelatorka

2. Dziurgot Maria

3. Rutyna Maria

4. Wójcik Władysława

5. Dul Zofia

6. Kędra Władysława

7. Mierzwa Władysława

8. Skóra Rozalia

9. Mróz Helena

10.  Muciek Krystyna

11.  Cichowska Krystyna

12.  Giełbaga Krystyna

13.  Woźniczko Bronisława

14.  Kobylarz Krystyna

15.  Cetnarska Stanisława

16.  Zator Danuta

17.  Kobylarz Cecylia

18.  Lach Maria

19.  Florka Urszula

20.  Muciek Halina

  

XV

 

 RÓŻA p.w.   Teresy od Dzieciątka Jezus

 Święto  1 października

  

1. Kania Teresa

2. Orkisz Bogusława

3. Dziepak Agata

4. Jasińska Stefania- Zelatorka

5. Marosz Janina

6. Kamińska Anna

7. Moskal Stefania

8. Winiarska Jadwiga

9. Pieprzak Jadwiga

10.  Lenczowska Stefania

11.  Uroda Grażyna

12.  Regan Zofia

13.  Mróz Joanna

14.  Pasieka Zofia

15.  Duma Kazimiera

16.  Świętoń Józefa

17.  Czernik Maria

18.  Gąsior Stanisława

19.  Mazur Lucyna

20.  Jasińska Władysława

  

XVI

 

 RÓŻA p.w.   Rity

 Święto  22 maj

 

1. Nicpoń Bernadetta - Zelatorka

2. Balasa Barbara

3. Brożyna Renata

4. Brzostowska Danuta

5. Dygdoń Danuta

6. Gil Teresa

7. Grych Bogusława

8. Kaczor Dorota

9. Kaczor Maria

10.  Kawa Alicja

11.  Knap Albina

12.  Kowalska Urszula

13.  Krajewska Anna

14.  Lipa Lucyna

15.  Maciołek Elżbieta

16.  Mądro Janina

17.  Miśkiewicz Anna

18.  Pietruszewska Krystyna

19.  Smagacz Małgorzata

20.  Ślęzak Lucyna

  

XVII

 

 RÓŻA p.w.   Weroniki

 Święto  4 luty

 

1. Drobot Maria - Zelatorka

2. Drobot Helena

3. Furgał Elżbieta

4. Janora Halina

5. Gąsior Janina

6. Rokita Anna

7. Skowron Bronisława

8. Stachowicz Zofia

9. Zaborowska Janina

10.  Wójcik Elżbieta

11.  Lipiór Wiesława

12.  Zima Stanisława

13.  Zima Bernadeta

14.  Żmuda Helena

15.  Żmuda Teresa

16.  Kądziołka Maria

17.  Lach Józefa

18.  Bazuła Celina

19.  Gruszka Barbara

20.  Pluta Maria

  

XVIII

 

 RÓŻA p.w.   Doroty

 Święto  25 czerwiec

  

1. Dziadowiec Małgorzata - Zelatorka

2.  Kitrys

3. Dziadowiec Weronika

4. Dziadowiec Zofia

5. Guziec Krystyna

6. Grdeń Dorota

7. Gil Anna

8. Gliwa Halina

9. Dziurgot Irena

10.  Bugaj Rozalia

11.  Duma Zofia

12.  Ciaciek Lucyna

13.  Byś Celina

14.  Książek Krystyna

15.  Kołodziej Małgorzata

16.  Sojka Zofia

17.  Ciemiorek Agnieszka

18.  Stachura Lucyna

19.  Zaucha Lucyna

20.  Zaucha Teresa

  

XIX

  

RÓŻA p.w.   Franciszka z Asyżu

 Święto  4 październik

  

1. Lauzer Kazimierz - Zelator

2. Moskal Kazimierz

3. Bonarek Aleksander

4. Sroka Stanisław

5. Nowak Franciszek

6. Wójcik Jan

7. Mucha Krzysztof

8. Patla Edward

9. Szczędor Jan

10.  Światowiec Wiesław

11.  Mierzwa Jan

12.  Nowak Emil

13.  Zając Edward

14.  Parys Ryszard

15.  Kaczor Andrzej

16.  Stolarczyk Edward

17.  Nicpoń Jerzy

18.  Łączak Zdzisław

19.  Poproch Czesław

20.  Maciołek Kazimierz

  

XX

  

RÓŻA p.w.   Stanisława Szczepanowskiego bpa i męcz.

 Święto  8 maj

  

1. Chwiej Stanisław - Zelator

2. Ruda Bronisław

3. Kaczor Franciszek

4. Szuba Stanisław

5. Bieniasz Bolesław

6. Dziurgot Edward

7. Kujawski Zbigniew

8. Sak Czesław

9. Stachowicz Kazimierz

10.  Pasieka Zbigniew

11.  Szalwa Jan

12.  Kawalec Marian

13.  Augustyn Jan

14.  Bonarek Marian

15.  Szalwa Andrzej

16.  Mróz Michał

17.  Grzyb Sławomir

18.  Kawa Tadeusz

19.  Świętoń Władysław

20.  Gąsior Franciszek

  

XXI

  

RÓŻA p.w.   Józefa Oblubieńca

 Święto  19 marzec

  

1. ??? - Zelator

2. Buczyński Jan

3. Borkowski Jacek

4. Ligęzka Józef

5. Wójcik Józef

6. Siarkowski Franciszek

7. Drobot Jan

8. Ostrowski Tadeusz

9. Lipiór Zbigniew

10.  Chęciek Stanisław

11.  Wasyl Danyło

12.  Janora Ryszard

13.  Koza Stanisław

14.  Kopala Roman

15.  Mierzwa Józef

16.  Mierzwa Roman

17.  Mierzwa Jan

18.  Mierzwa Wojciech

19.  Sikora Adam

20.  Klisiewicz Jacek

  

 

                                                                                                                                  XXII

 

RÓŻA p.w.   Brygidy

 

Święto – 23 lipiec

1. Drąg Maria - Zelatorka

2. Zawojowska Weronika

3. Ruda Katarzyna

4. Ruda Teresa

5. Czernik Lucyna

6. Czuba Jadwiga

7. Szymaszek Czesława

8. Drąg Helena

9. Szędor Edyta

10.  Gawlik Beata

11.  Puzon Małgorzata

12.  Wójcik Marta

13.  Kosińska Maria

14.  Dziurgot Barbara

15.  Rymut Zofia

16.  Dul Małgorzata

17.  Sikora Maria

18.  Wójcik Stefania

19.  Migała Władysława

20.  Kalinowska Maria

 

 

 

 

Zegar

Dzisiaj jest

piątek,
20 lipca 2018

(201. dzień roku)

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7185