Polecamy strony

  Wyszukiwanie

  Różaniec - z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa - to sposób na życie.

  Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki - całe nasze - życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna - Jezusa.

  Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut... To jedyne 25 minut z 1440 - które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

  Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z pięciu Tajemnic:

  Radosna (odmawiana w poniedziałek i sobotę)

  1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
  2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
  3. Narodzenie Pana Jezusa.
  4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
  5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

  Światła (odmawiana w czwartek)

  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
  2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
  3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
  4. Przemienienie na górze Tabor.
  5. Ustanowienie Eucharystii.

  Bolesna (odmawiana we wtorek i piątek)

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
  2. Biczowanie Pana Jezusa.
  3. Ukoronowanie koroną z cierni.
  4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
  5. Śmierć na krzyżu.

  Chwalebna (odmawiana w środę i niedzielę)

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
  3. Zesłanie Ducha Świętego.
  4. Wniebowzięcie Maryi.
  5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

  Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.

  Pozdrowienie anielskie
  Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.

  Prośba Maryi
  Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej formie.

  Skuteczna broń
  Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce z herezją albingensów. Legenda głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał tę herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów i modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owoców. Wówczas objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by nie tylko głosił kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał wraz ze słuchaczami treści zawarte w głoszonych naukach.

  Tajemnice różańcowe
  Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche (1428-1475). On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. (Dopiero po pięciu wiekach Papież Jan Paweł II wprowadził zmiany w różancu, dodając do tajemnicy radosnej, bolesnej i chwalebnej tajemnicę światła. Uczynił to w październiku 2002 r. ogłaszając Rok Różańca.) Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się znana w całym Kościele.

  Święto Matki Bożej Różańcowej
  Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary. Jednym z przykładów skuteczności tej modlitwy była zwycięska bitwa morska pod Lepanto w 1571 roku. Zwycięska bitwa zatrzymała inwazję muzułmanów na Europę. W dowód wdzięczności Wenecjanie nowowybudowanej kaplicy dziękczynnej napisali: „Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit”, „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo”. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

  Październik miesiącem różańca
  Papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Rożańcowej na cały Kościół. W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca świętego módl się za nami”.

  Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja. W swoich objawienia w Lourdes, Fatimie i w polskim Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.

  I

   Róża p.w. św. Anny

   

  ŚWIĘTO - 26 LIPIEC

   

   

   

  II

   

   RÓŻA p.w.   Cecylii

  Święto 22 listopada

   

   

  III

   RÓŻA p.w.   Królowej Różańca Świętego

  Święto 7 październik

   

   

  IV

  RÓŻA p.w.   Karoliny

  Święto 18 listopad

    

   

  V

  RÓŻA p.w.   Agaty 

  Święto  5 luty


  VI

   RÓŻA p.w.   Jadwiga Królowa

   Święto  17 lipca

   

   

  VII

   RÓŻA p.w.   Michała Archanioła

   Święto  29 września

   

   

  VIII

  RÓŻA p.w.   Kingi

   Święto  24 lipiec

   

   

  IX

   RÓŻA p.w.   Matki Bożej Nieustającej Pomocy

  Święto  27 czerwca

   

  X

   

  RÓŻA p.w.   Elżbiety Węgierskiej

  Święto  17 listopada

    

   

  XI

   

   RÓŻA p.w.   Barbary

   Święto  4 grudnia

   

  XII

   

   RÓŻA p.w.   Urszuli Ledóchowskiej

   Święto  29 maj 

                                                                                                                                    

  XIII

   

   RÓŻA p.w.   Faustyny Kowalskiej

   Święto  5 październik

  XIV

   

   RÓŻA p.w.   Anieli Salawy

   Święto  9 wrzesień

    

   

    

  XVI

   

   RÓŻA p.w.   Rity

   Święto  22 maj

   

  XVII

   

   RÓŻA p.w.   Weroniki

   Święto  4 luty

   

  XVIII

   

   RÓŻA p.w.   Doroty

   Święto  25 czerwiec

    

  XIX

    

  RÓŻA p.w.   Franciszka z Asyżu

   Święto  4 październik

   

  XX

    

  RÓŻA p.w.   Stanisława Szczepanowskiego bpa i męcz.

   Święto  8 maj

   

  XXI

    

  RÓŻA p.w.   Józefa Oblubieńca

   Święto  19 marzec

    

                                                                                                                                    

  XXII

   

  RÓŻA p.w.   Brygidy

   

  Święto – 23 lipiec

  Zegar

  Dzisiaj jest

  środa,
  11 grudnia 2019

  (345. dzień roku)

  LITURGIA SŁOWA

  Święta

  Środa, II Tydzień Adwentu
  Rok A, II
  Dzień Powszedni albo wsp. św. Damazego I, papieża

  Licznik

  Liczba wyświetleń strony:
  8076